Aanmeldprocedure

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2. Om een leerling aan te melden voor cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Trajectbegeleiding VierTaal

Wanneer uw school vragen heeft ten aanzien van aanmelding en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de trajectbegeleiding van de Dienst Ambulante begeleiding vo en mbo van het ViertaalCollege Amsterdam via trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl 

Onderaan deze pagina vindt u een aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden, invullen en aan bovenstaand e-mailadres kunt versturen.

 

Er zijn verschillende manieren van ondersteunen:

  • Ambulante begeleiding in het regulier voortgezet onderwijs en mbo.
    Afhankelijk van de ernstmaat van de beperking (TOS/SH) en de hulpvraag van de school kan begeleiding ingezet worden. De ambulant begeleider komt dan op de school om het docententeam te ondersteunen bij het werken met de leerling. Begeleiding kan bestaan uit: informatie geven over de beperking, gesprekken met docenten en mentor, ouders, zorgcoördinator, observaties, onderzoeken, begeleiding docenten door middel van observaties of ondersteuning van de leerling.
  • Plaatsing op de cluster 2 school. Wanneer de ernstmaat en de hulpvraag van de school dusdanig zijn dat de leerling binnen het reguliere onderwijs niet voldoende aanbod krijgt, kan de leerling geplaatst worden op één van de VierTaalscholen.

 

De dienstverlening van de Ambulante Dienst Amsterdam omvat in het voortgezet onderwijs verschillende fases:

  • Fase 1: Consultatie en Advies over leerlingen die aantoonbare spraaktaalproblemen hebben, slechthorend zijn of andere communicatieve beperkingen hebben.
  • Fase 2: Onderzoek, begeleiding en praktische hulp voor leerlingen met een vermoedelijke TOS, slechthorendheid of andere communicatieve beperkingen waardoor de communicatieve redzaamheid zeer gering is.
  • Fase 3: Ambulante Begeleiding en leerlingbegeleiding middels een ondersteuningsarrangement.

Fase 1 en 2 richten zich op onderzoeken van de TOS en SH problematiek bij de leerlingen. Wanneer langere en meer intensieve hulp nodig is wordt een ondersteuningsarrangement aangevraagd bij de Commissie van Onderzoek (CvO). Als de CvO de aanvraag goedkeurt krijgt de leerling een ondersteuningsarrangement voor een jaar. Dit is fase 3.

In deze fase wordt ondersteuning gegeven door de ambulante dienst. Jaarlijks wordt de ondersteuning geëvalueerd en indien haalbaar en nodig opnieuw aangevraagd.

Aanmelding

Het aanmeldings- en toestemmingsformulier vindt u hieronder bij de downloads.

Voor aanmelding graag het document downloaden, invullen en via mail naar ons retour zenden naar trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl

Downloadoverzicht

Aanmeldings- en toestemmingsformulier

Hier vindt u het Aanmeldings- en toestemmingsformulier.

Klachtenregeling Stichting VierTaal

Aanmeldingsprocedure VierTaal

Voor alle informatie over aanmelden bij één van de VierTaal scholen of diensten kunt u terecht op de website van Stichting VierTaal.

Aanmeldprocedure