Algemene informatie (werkwijze)

De Ambulante Dienst VO en MBO Amsterdam maakt deel uit van Stichting VierTaal. We kunnen als dienst gebruikmaken van alle kennis en faciliteiten die de andere scholen en diensten van VierTaal samen hebben en op deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven.

Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere middelbare scholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

In het HBO en WO bieden we nazorg via het project VierVooruit.

Ondersteuning van de ambulant begeleider (ab’er)

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. De ondersteuning van de ab’er bestaat uit twee delen: de begeleiding van de docent/school (vanuit de ondersteuningsbehoefte) en die van de leerling en student (vanuit de onderwijsbehoefte).