Visie

Visie

KIEZEN, MAKEN EN DELEN
Wanneer kinderen, jongeren en de professionals binnen VierTaal de competenties ontwikkelen om op een goede manier te kunnen kiezen, delen en maken, zijn zij een volwaardig burger van onze maatschappij.

Dit kiezen, delen en maken kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Voor de professionals betekent dit bijvoorbeeld dat zij moeten weten waar zij uit kunnen kiezen vanuit hun vakmanschap en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om te kiezen. Om goed te kunnen kiezen, delen en maken is het nodig dat de leerlingen de Nederlandse taal beheersen, dat zij kunnen lezen, kunnen rekenen, de wereld om hen heen en de wereld verder weg leren kennen, dat zij zich muzikaal en creatief ontwikkelen. Dit zijn dan ook activiteiten waar wij dagelijks aandacht aan besteden. Dit doen we door onze missie en visie in een LEERCONCEPT te vertalen dat past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.