Cursussen & workshops

Algemene informatie

Ons cursusaanbod richt zich op de begeleiding van leerlingen en studenten die Slechthorend (DSH) zijn of een TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) hebben, eventueel in combinatie met ASS (Autisme SpectrumStoornis). De cursussen zijn geschikt voor iedereen binnen het vo en het mbo die betrokken is bij de begeleiding van leerlingen en studenten met auditieve en/of communicatieve beperkingen. In dit overzicht vind je de presentaties en workshops die wij kunnen geven. 

Locatie
Een aantal cursussen worden eenmaal per jaar, bij voldoende aanmelding, gegeven op het VierTaal College Amsterdam, Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam. Zie hiervoor de agenda.
Kosten: 50 euro per deelnemer.

Incompany
Ook is het mogelijk de cursussen op locatie te geven. Op locatie is mogelijk bij minimaal 7 deelnemers.

Contact
Voor meer informatie of aanmelden: cursuscentrum-vca@viertaal.nl.

Ervaar TOS

Beschrijving
‘Ervaar TOS’ is een ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten, met als doel het ervaren van het hebben van een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS). Door middel van opdrachten ontdekken deelnemers hoe het is om een TOS te hebben en ervaren ze dit in allerlei dagelijkse situaties. Zo ontwikkelen de deelnemers een positieve attitude, vergaren ze kennis en krijgen ze handvatten om leerlingen met een TOS te ondersteunen. Bij iedere opdracht is een koppeling tussen theorie en praktijk belangrijk. Spraak, auditieve verwerking, woord- en zinsvorming en taalgebruik vormen de basis van de opdrachten. Het circuit wordt in tweetallen doorlopen. Bij iedere opdracht is er een instructiekaart en achtergrondinformatie beschikbaar. Na het doorlopen van het circuit, vindt er een plenaire  terugkoppeling plaats om ervaringen te delen en te reflecteren op het eigen handelen in de klas.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, IB-ers, RT-ers, SLB-ers in het vo en mbo.
Minimaal 7 en maximaal 16 deelnemers.

Duur
Twee uur.

Kosten
Kosten op locatie: voor max. 16 deelnemers met twee begeleiders zijn de kosten 680 euro (exclusief reiskosten). 

Deze training wordt eenmaal per jaar gegeven op het VCA voor individuele professionals. Kosten: 50,00 euro per deelnemer. 

Deze training wordt eenmaal per jaar gegeven op het VCA voor belangstellende ouders. Kosten: gratis. 

Data
7 november voor individuele professionals.
28 november voor ouders van leerlingen met een TOS. 

Ervaar DSH

Beschrijving
‘Ervaar DSH’ is een ervaringscircuit. Door middel van opdrachten ontdekken de deelnemers  zelf hoe het is om slechthorend te zijn. Zo ontwikkelen ze een positieve attitude, vergaren ze kennis en krijgen ze handvatten om slechthorende leerlingen te ondersteunen.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, RT-ers, SLB-ers in het vo en mbo.
Minimaal 7 en maximaal 16 deelnemers.

Duur
Twee uur. 

Kosten
Kosten op locatie: voor max. 16 deelnemers met twee begeleiders zijn de kosten 680 euro (exclusief reiskosten). 

Deze training wordt eenmaal per jaar gegeven op het VCA voor individuele professionals. Kosten: 50,00 euro per deelnemer. 

Deze training wordt eenmaal per jaar gegeven op het VCA voor belangstellende ouders. Kosten: gratis. 

Data
16 januari voor individuele professionals.
30 januari voor ouders. 

Deze training is vanaf november 2023 te boeken. 

Scholing TOS: uitgebreide voorlichting

Beschrijving
In deze cursus wordt een basis gelegd m.b.t. TOS. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is een TOS? 
 • Hoe herken je een TOS en wat zijn de gevolgen? 
 • Wat hebben leerlingen met een TOS nodig?
 • De rol van de ambulant begeleider 

Tijdens deze cursus worden de verschillende onderwerpen kort behandeld. Voor meer verdieping van de kennis hebben wij de scholing ‘TOS: de verdieping’. 

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, studieloopbaan begeleiders in het vo en mbo.

Duur
1,5 uur.

Kosten
Kosten op locatie: voor max. 25  deelnemers met twee begeleiders zijn de kosten 680 euro (exclusief reiskosten).

Scholing TOS: de verdieping

Beschrijving
Hoe herken je een leerling/student met een TOS in de klas? Naar welke taalgebieden moet je kijken? Wat is het verschil tussen een taalachterstand en een taalstoornis? Wat zijn de gevolgen van een TOS voor een leerling in het vo of mbo? Hoe kunt u uw onderwijs zodanig aanpassen dat deze leerling/student er baat bij heeft? Hoe kunt u de communicatie tussen de leerling en uzelf verbeteren? Deze middag biedt meer kennis en inzichten m.b.t. de scholing TOS. Er wordt uitgebreider bij de verschillende thema’s en onderwerpen stilgestaan en er is meer ruimte voor uitwisseling.

Na afloop van de presentatie:

 • weten de deelnemers het verschil tussen de normale taalontwikkeling, een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis;
 • hebben de inzicht in de deelaspecten van de spraak/taalontwikkeling en de problemen die hierbij kunnen ontstaan;
 • hebben de deelnemers basiskennis wat betreft de gevolgen van de TOS op de spraak-taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 
 • hebben de deelnemers kennis van de basisaanpak voor cluster 2 leerlingen of studenten en krijgt u handvatten mee voor in de klas.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, studieloopbaan begeleiders in het vo en mbo.

Duur
3 uur. 

Kosten
Kosten op locatie: voor max. 25  deelnemers met twee begeleiders zijn de kosten 1020 euro (exclusief reiskosten).

Scholing SH: de verdieping

Beschrijving
In deze bijeenkomst wordt kennis gedeeld over slechthorendheid. Aan bod komt de werking van het oor, de apparatuur, de gevolgen voor de spraak-taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de communicatie en het onderwijs. 

Minder horen is niet alleen zachter, maar ook anders horen. Wat betekent het hebben van een auditieve beperking voor het leren in de klas? Hoe horen deze leerlingen of studenten eigenlijk? Wat zijn de gevolgen voor de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie, het gedrag en het leren? Hoe kunnen docenten omgaan met ondersteunende apparatuur en wat kunnen zij doen om de leerling/student de lessen zo goed mogelijk te laten volgen?

Na afloop van de presentatie/workshop hebben de deelnemers:

 • kennis over het gehoororgaan, geluid en spraakverstaan; 
 • hoorervaringen opgedaan;
 •  inzicht in het lezen van een audiogram; 
 • kennis van verschillende technische hooraanpassingen; 
 • meer zicht op de auditieve beperking en de praktische gevolgen voor de leerling/student en de docent in de klas; 
 • basiskennis wat betreft de gevolgen van de auditieve beperking op de spraak-taalontwikkeling, de communicatie, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 
 • kennis van de basisaanpak voor cluster 2 leerlingen of studenten en krijgt u handvatten mee voor in de klas.

Voor wie?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, studieloopbaan begeleiders in het vo en mbo.

Duur
max. 3 uur.

Kosten
Kosten op locatie: voor max. 25  deelnemers met twee begeleiders zijn de kosten 1020 euro (exclusief reiskosten).