Het team

Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde docenten, logopedisten
en een gedragskundige.

De Ambulante Dienst bestaat uit veertien begeleiders die op het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) in de regio Amsterdam, Diemen, Amstelronde, Purmerend en Waterland werkzaam zijn. Daarnaast is er een Commissie van Leerlingenzorg (CvL) bestaande uit een orthopedagoog, een linguist en een ambulant begeleider. De dienst wordt aangestuurd door een teamleider en krijgt ondersteuning van twee administratices.

In alle vijf genoemde regio’s zijn de ambulant begeleiders aan de VO-scholen en MBO’s verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de Commissie van Onderzoek (CvO) van Stichting VierTaal.

De Ambulante Dienst VO Amsterdam is gehuisvest in het Viertaal College aan de Zekeringstraat  te Amsterdam.

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten en/of logopedisten die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Elk jaar wordt door middel van het volgen van studiedagen, cursussen en opleidingen onze expertise bij gehouden en vergroot.

Locatiedirecteur

Paulien Dubelaarp.dubelaar@viertaal.nl068298010
Meer informatie

Ambulant begeleider

Johanna Dijkmanj.dijkman@viertaal.nl
Meer informatie

Ambulant begeleider

Marcel Boonem.boone@viertaal.nl
Meer informatie

Ambulant begeleider

Ciska Bakkerc.bakker@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Ditje Bergd.berg@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Noortje Bregmann.bregman@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Yvon Koopmanschapy.koopmanschap@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Hugo Landkoerh.landkoer@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Alies Oostenbruga.oostenbrug@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Lieke Zijpl.zijp@viertaal.nl

Ambulant begeleider, Trajectbegeleider

Daan Ingelsed.ingelse@viertaal.nl, trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl

Trajectbegeleider

Esther Splinterse.splinters@viertaal.nl, trajectbegeleiding-ad-vca@viertaal.nl
Meer informatie

administratie

Maaike Knijnenburgm.knijnenburg@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Ellen Heeremanse.heeremans@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Marieke Wismanm.wisman@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Gwen Mauritsg.maurits@viertaal.nl

Ambulant begeleider

Hartmut Willinkh.willink@viertaal.nl