Over Ambulante Dienst VO/MBO Amsterdam

Over de Ambulante Dienst

De Ambulante Dienst VO en MBO Amsterdam maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met drie andere ambulante diensten en diverse scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking (Doof/ Slechthorendheid) in de regio’s Amsterdam, Almere, Schagen en Den Haag. 

Hierdoor kunnen we als dienst gebruikmaken van alle kennis en faciliteiten die de scholen en diensten samen hebben en op deze manier de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In alle vier genoemde regio’s zijn de ambulante diensten aan de scholen verbonden.

Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO (Commissie van Onderwijs) van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere Middelbare scholen en instellingen voor Middelbaar Beroepsonderwijs.

In het HBO en WO bieden we nazorg via het project VierVooruit.

Ondersteuning van de ambulant begeleider

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling. De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen;

  • de begeleiding van de docent/school (vanuit de ondersteuningsbehoefte) en
  • de begeleiding van de leerling en student (vanuit de onderwijsbehoefte).

 

Die begeleiding kan bestaan uit verschillende onderdelen:

  • ondersteuning en coaching van de docent/mentor bij de aanpak van de leerling
  • voert de ondersteuningsbehoefte uit die is vastgesteld in het begeleidingsplan
  • het voeren van gesprekken met leerlingen en eventueel ouders 
  • het verrichten van observaties
  • voorlichting geven over de gevolgen van slechthorendheid of een taalstoornis voor het onderwijs aan het docententeam.
  • evaluatiegesprekken met school, leerling en ouders over de voortgang, het afstemmen van de hulp met externe betrokkenen. (bv stage)

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen met extra ondersteuning naar een gewone school. Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit een van de instellingen.

Lees verder

Het team van de Ambulante Dienst VO en MBO

Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde docenten, een logopediste en een gedragskundige.
De dienst bestaat uit 15 begeleiders die op het Voortgezet onderwijs scholen en het Middelbaar Beroepsonderwijs in de regio Amsterdam, Diemen, Amstelronde, Purmerend en Waterland werkzaam zijn. In alle vijf genoemde regio’s zijn de ambulant begeleiders aan de VO-scholen en MBO’s verbonden.

Jaarkalender

Praktische informatie en downloads

Aanmeldings- en toestemmingsformulier

Hier vindt u het Aanmeldings- en toestemmingsformulier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees verder