Wat is TOS

Wat is TOS?

Als je een taalstoornis hebt, dan heb je problemen met het begrijpen en/of gebruiken van taal. Soms heb je ook problemen met spraak. Een taalstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking waar je best wel veel last van kunt hebben.

De taalproblemen die je kunt ervaren als je TOS hebt zijn bij iedereen anders en hoeveel last je er van kunt hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komt vaak voor bij TOS, maar je hoeft niet aan al deze kenmerken te voldoen om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld door een logopedist, kan worden vastgesteld of je een TOS hebt.

Een TOS is te herkennen aan:

 • Je kunt de informatie die je hoort en/of leest niet meteen begrijpen of onthouden
 • Je kan niet op de juiste woorden komen om iets te vertellen
 • Je hebt moeite met het duidelijk uitspreken van woorden
 • Je begrijpt niet direct wat een ander zegt
 • Je kan niet je gedachten en je gevoelens onder woorden brengen
 • Je vindt het moeilijk om contact te leggen met leeftijdsgenoten
 • Je vindt het lastig om aan een groepsgesprek deel te nemen
 • Het frustreert je dat je niet je boodschap duidelijk over kan brengen
 • Je vindt het extra spannend om een presentatie te geven of voor een groep te spreken
 • Je snapt niet alle grapjes
 • Je hebt een kleinere woordenschat waardoor je naar de woorden moet zoeken
 • Omdat je moeilijker contact kan leggen ben je vaker alleen
 • Je neemt weinig initiatief en durft niet uit jezelf vragen te stellen
 • Je vindt het moeilijk je huiswerk te organiseren
 • Je vindt het lastig om de lessen goed te volgen
 • Je voelt je niet begrepen waardoor je stil wordt of juist snel boos
 • Je hebt meer tijd nodig om goede antwoorden te formuleren

 

Soms heb je hulp nodig om met je TOS om te leren gaan. Dit kan met extra hulp op school door bijvoorbeeld een ambulant begeleider. Deze begeleidt jou op school en kijkt samen met jou wat jij nodig hebt om het onderwijs goed te kunnen volgen.

TOS - De gesloten deur