Voor professionals

Algemene informatie

De Ambulante Dienst VO/MBO van het Viertaal College Amsterdam verzorgt begeleiding voor leerlingen en studenten met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking . Met behulp van ambulante begeleiding kunnen deze leerlingen/studenten het regulier voortgezet onderwijs (VO) of het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) volgen.  De dienst werkt in Amsterdam en aangrenzende samenwerkingsverbanden.

Het doel van de ambulante begeleiding is het reguliere onderwijs optimaal op de leerling en student af te stemmen. Dit gebeurt door de leerling, student en de betrokkenen rond hen te begeleiden en expertise te beheren en over te dragen.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Leerlingen met TOS hebben moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Slechthorend/Doof

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goed horende. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals de manier waarop het gehoorverlies of de doofheid is ontstaan.

Lees verder

Wat kunt u verwachten van een ambulant begeleider

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school/instelling en de onderwijsbehoefte van de leerling of student.

Lees verder

Relatie met Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen meer leerlingen met extra ondersteuning naar een gewone school.

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit een van de instellingen. Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve en/of taalontwikkelingsstoornis.

Lees verder

Praktische informatie en downloads

Aanmeldings- en toestemmingsformulier

Hier vindt u het Aanmeldings- en toestemmingsformulier.

Aanmeldprocedure

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2. Om een leerling aan te melden voor cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Lees verder