Voor ouders, leerlingen en studenten

Algemene informatie

Op deze site geven we jullie als ouder, leerling of student informatie over wat passende begeleiding binnen het VO of het MBO kan inhouden wanneer je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt of slechthorend (SH) of doof bent. We vertellen kort iets over TOS en SH/doofheid en wat wij als ambulante begeleiders voor jullie kunnen betekenen. 

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Leerlingen/studenten met een TOS hebben meer moeite met het begrijpen en het gebruiken van zowel gesproken als geschreven taal.

Lees verder

Doof / slechthorend

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder en anders dan een goed horende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals de manier waarop het gehoorverlies of doofheid is ontstaan.

Lees verder

Wat kan je verwachten van een ambulant begeleider?

Een ambulant begeleider geeft extra ondersteuning aan de leerling/student en begeleidt de school/ instelling bij de mogelijke aanpassingen die in het onderwijs nodig zijn.

Lees verder

Praktische informatie en downloads

Aanmeldings- en toestemmingsformulier

Hier vindt u het Aanmeldings- en toestemmingsformulier.

Aanmeldprocedure

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2. Om een leerling aan te melden voor cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Lees verder